Hvilke data har du?

Hvilke data har du?

Hvilke data har du i ditt selskap eller i din avdeling? I denne leksjonen ser vi nærmere på datakilder, ulike typer data og metadata