Hva gjør en data scientist?

Hva gjør en data scientist?

I denne leksjonen skal vi se nærmere på hva en data scientist gjør. Vi skal også se begrepet data science opp mot andre beslektede begreper.