Forankre

Få med deg det du trenger av personer og ressurser

Hva har du med deg inn i fasen?

Utgangspunktet ditt er innsikt om kundens behov eller en ny idé som du har laget en skisse på.

Mål for fasen

I denne fasen skal du forankre innovasjonsprosjektet du ønsker å gjennomføre blant virksomhetens beslutningstakere, og målet er at du får tid og ressurser til å sette i gang.

Har du en idé, et forslag til en løsning eller ser at konkurransebildet har endret seg, er det vanskelig å få gjort noe uten nødvendig forankring i ledelsen og virksomheten. Innsikt og ideer er helt avgjørende for å lykkes, men er sjelden nok i seg selv. Å forankre handler om at du må skaffe deg handlingsrom til å prioritere ressurser og tid til å etablere og gjennomføre prosjektet.

1 Steg

Når man skal forankre en ny idé eller ett nytt prosjekt i en bedrift, er det viktig med gode forberedelser. Da er det mye større sannsynlighet for gjennomslag.
Strukturér og presenter innsikten du har fått om et nytt behov eller en ny potensiell forretningsidé. Dette danner et grunnlag for innovasjonsprosjektet du nå ønsker å forankre hos ledelsen.