fbpx

Lederskifte i DigitalNorway

Etter to-og-et-halvt begivenhetsrike år som daglig leder i DigitalNorway har Tor Olav Mørseth informert styret om at han ønsker å fratre til våren for å begynne som leder for Snøhetta Oslo.

Styreleder i DigitalNorway, Walter Qvam, takker Mørseth for jobben han har gjort.

– Tor Olav har ledet arbeidet med å bygge opp DigitalNorway på en veldig god måte. Initiativet har i dag funnet sin form og rolle og gir et stadig større bidrag som et uavhengig og kraftfullt verktøy i digitaliseringen av norsk næringsliv, ikke minst overfor norske SMB-er over hele landet.

Han trekker også frem selskapets rolle i grensesnittet mellom offentlig og privat sektor som viktig.

– DigitalNorway er i dag en liten, men meget kompetent og hardtarbeidene gjeng. Vi ønsker Tor Olav all lykke i sin neste fase, sier Qvam som også bekrefter at styret allerede har igangsatt en bred prosess med å finne ny daglig leder.

Mørseth blir sittende i rollen inntil videre.

– Det blir trist å forlate DigitalNorway, en organisasjon vi har bygd opp fra grunnen siden høsten 2017. Det som fikk meg til DigitalNorway var tanken om bygge et slagkraftig samarbeid om digitalisering som også skulle komme hele underskogen av små og mellomstore bedrifter til gode. Nå er vi kommet dit at DigitalNorway er blitt en aktør å regne med og organisasjonen er godt rustet for å gå inn i neste fase, sier Mørseth.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.