Bedriftstilbud

Bærekraft for hele bedriften

I dette tilbudet får hele bedriften et inspirerende kompetanseløft i temaet bærekraft, ved hjelp av skreddersydde podkaster, workshop, webinar og digitale kurs levert av Lørn og Digital Norway.

Få et fortrinn på bærekraft med Lørn og Digital Norway!

De aller fleste bedrifter har forstått at en bærekraftig forretningsmodell er viktig. Men for mange er dette også et komplekst område som reiser mange spørsmål: Hvor skal man starte og hvem skal delta i arbeidet?

Erfaring viser at alle i virksomheten bør engasjeres og delta på et eller annet nivå dersom man skal lykkes med bærekraft.

I denne bedriftstilbudet får dere et skreddersydd opplegg for hele bedriften, spekket med nyttig kompetanse på bærekraft, levert i samarbeid med Lørn og Digital Norway.

Lørn og DigitalNorway har sammen bred kompetanse på læring i ulike formater og i ulike kanaler – og summen av dette kan gi tilstrekkelig motivasjon og kunnskap hos alle i bedriften til at dere for alvor kan ta fatt på bærekraftsjobben.

Bedriftstilbudet inneholder en landingsside på web hvor alt kompetanseinnholdet er samlet, et skreddersydd webinar som setter bærekraft inn i deres kontekst, to podkaster produsert av Lørn med gjester fra deres virksomhet, en digital læringsreise fra Digital Norway som er digitale kurs og videoer levert i passe små porsjoner på e-post og en avsluttende workshop for ledergruppa.

Hva bedriften får hjelp med:

Tilbudet gir alle ansatte en grunnleggende kunnskap og er en god start for å jobbe mer motivert og effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

Kommunikasjon

Egen landingsside, podkaster og kurs distribuert gjennom e-poster direkte til de ansatte.

Kompetanse

Leveres i ulike formater: webinar, podkaster og digitalt kursinnhold.

Verktøy

Tilgang på verktøy, digitale kurs og fasiliterte workshops for ledergruppen

Dette inneholder læringstilbudet i bærekraft :

  • To skreddersydde podkaster med Lørn. Lørn er Norges fremste leverandør av læringspodkaster. I disse to podkastene vil Lørn invitere ledere og nøkkelpersoner til en samtale om deres problemstillinger og målbilde for å engasjere ansatte på tematikken bærekraft
  • Webinar. Sammen med dere setter vi opp et webinar som vil kickstarte hele læringsreisen for alle ansatte. Innholdet vil være basert på deres ønsker.
  • Digitale kurs og verktøy. Alle ansatte vil delta i en digital læringsreise distribuert gjennom ulike e-poster med digitalt kursinnhold. Innholdet er utviklet av noen av de fremste ekspertene på bærekraft i Norge og vil gi en økt forståelse av hva bærekraft er, hvorfor det er viktig, hvordan komme i gang. Kursbevis og rapporter på gjennomføring deles i etterkant.
  • Workshop. Vi avslutter med en workshop for ledergruppen og andre nøkkelpersoner der vi sammen staker ut en retning for det videre arbeidet på bærekraft
  • Egen landingsside for kommunikasjon. Bedriften får en egen webside der læringstilbudet presenteres og all intern kommunikasjon sikres.
  • Tilgang på digitale kurs og podkaster på andre kompetanseområder. Alle ansatte får tilgang til DigitalNorway sine digitale kurs og deler av Lørns podkastunivers med inspirerende læring som gjør dere bedre rustet til å forstå og mestre det digitale arbeidslivet.

Hvordan foregår en digital læringsreise med Lørn og DigitalNorway?

💡 Digitalt kursinnhold: En læringsreise er en pakke av korte digitale kurs, video, podkaster og praktiske verktøy som leveres alle ansatte over en tidsperiode på e-post.

🎯 De ansatte trenger ingen forkunnskaper for å delta. Etter gjennomføring vil de motta kursbevis og ledere får tilgang til gjennomføringsdata.

📩 100% fleksibelt og nettbasert: Alt innhold er nettbasert og leveres på e-post direkte til de ansattes innboks med jevnlig mellomrom. Kursmaterialet ligger også tilgjengelig på nett til enhver tid, så man kan repetere når man ønsker i fremtiden.

💪 Lær av eksperter: Alt det faglig kursinnholdet er utviklet av de beste fagmiljøene i Norge – enten det er innen akademia, offentlig eller privat sektor.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud: