Læringsreise

Ledelse og omstilling i dagens digitale arbeidsliv

Lær hvordan du bør lede og arbeide med strategiske omstillinger i et stadig mer komplekst og lite forutsigbart landskap.

  • klokke ikon
    Selvstudie over 5 timer fordelt på 7 uker
  • Grunnleggende innføring for ledere
  • Kr. 990,- eller ta kontakt for bedriftstilbud
  • Heldigitalt kursprogram med kursbevis

Hvordan lykkes du med ledelse i et arbeidsliv som aldri står stille?

Det er flere og nye krav som ledere skal innfri siden vi jobber på nye måter, organiserer oss på nye måter og må forholde oss til kontinuerlig endringer og utvikling.

I dette digitale kurstilbud får du en introduksjon til hva som er viktig og hvordan du lykkes som leder i dagens arbeidsliv.

Gjennom kurstilbudet lærer du:

🎯 Hva du som leder bør vite om nye måter å lede på, jobbe på og organisere på. Nye generasjoner arbeidstakere med nye forventninger, endringsledelse, hybrid arbeidshverdag, kompetanse-gap og flatere og smidigere organisasjon -hva skal til?

💻 Fjernledelse – avstandsledelse eller fleksibel ledelse. Om du har ansatte på til dels mye hjemmekontor, eller har team i andre byer eller land, kreves det noe av din evne til å lede på avstand. Vet du hvordan?

🍀Strategi og omstilling i et arbeidsliv som aldri står stille. Digitalisering og bærekraftig skaper nye konkurrenter, kundebehov og forretningsmodeller. Hvordan jobbe med strategi og omstilling i praksis?

Hvem passer dette digitale kurset for?

Læringsreisen passer for ledere som ønsker en grunnleggende innføring til ledelse og omstilling.

Kurspakken leveres gjennom en læringsreise- men hva innebærer det i praksis?

✍ Fleksibelt: Læringsreisen består av kursdeler sendt på e-post i passelige porsjoner 1-2 ganger i uken. Læringen går over syv uker, og du kan ta de ulike kursdelene når det passer deg best.

📩 Nettbasert: Kursmaterialet ligger i vår kursportal. Vi sender deg e-poster som tar deg inn i ulike digitale kurs og artikler. Du kan når som helst gå ut av kursene eller veiviseren, og fortsette læringen på et senere tidspunkt.

💻 Lær fra eksperter:  De digitale kursene du får er utviklet i samarbeid med de beste fagmiljøene i Norge. I læringsreisen er følgende kurs pedagogisk pakketert: Ledelse i digital tid, Fjernledelse, Veiviser strategi og omstilling samt en video med ekspert fra PwC. Videofilmen gir deg en oversikt på viktige drivere som påvirker arbeidsmarkedet og leder-rollen. I tillegg sender vi ut artikler om temaet som går mer i dybden på ulike problemstillinger og gir gode eksempler.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål

Enkeltbruker – kr. 990,-

Digitalt opplæringsprogram over 7 uker med kursbevis etter endt gjennomføring. Oppstart påfølgende mandag etter kjøp.

Bedrift

Gi dine ledere et kunnskapsløft så de er bedre rustet i det digitale arbeidslivet. Læringsreisen er et digitalt opplæringsprogram over 7 uker med kursbevis etter endt gjennomføring. Ta kontakt, så setter vi sammen en pakke basert på antall ansatte.

Om Digital Norway

Digital Norway er en non-profit startet i 2017 av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter.