Kompetanseløft for morgendagen

En viktig oppgave for deg som leder er å legge til rette for at organisasjonen er rigget for fremtiden. Dette handler om å sikre at de ansatte har kompetansen de trenger, for å kunne levere på kursen som er pekt ut.

Kort fortalt handler det om at du du bør ha en formening om hvilken kompetanse som trengs fremover, identifisere eventuelle kompetansegap, og legge en plan for hvordan du kan fylle gapene.

Dette kurset gir deg veiledning til hvordan du på en strukturert måte kan sette i gang et kompetanseløft i egen organisasjon.

Få tilgang ved å bli medlem

Allerede medlem?

Medlemskap

DigitalNorway+

Inkluderer
  • Alle veivisere, komplett kurskatalog og alt annet kunnskapsinnhold

Gratis

Bli medlem