Introduksjon

Digitalisering stiller krav til omstilling og endring

Du har sikkert hørt begrepet digital transformasjon. For mange virksomheter vil det være nødvendig med en digital omstilling og transformasjon for å imøtekomme dagens og fremtidige bruker- og kundebehov.

Bruk av nye digitale teknologier er en sentral del av digital transformasjon, men digital transformasjon handler vel så mye om ledelse, og om viljen og evnen til å kunne tilpasse seg nye og turbulente omgivelser.

Det er derfor viktig at du som leder har et godt grep om hva digital transformasjon innebærer. Under får du et nærmere innblikk.

Digital teknologi: Mål eller middel?

Hva betyr det egentlig at digital transformasjon ikke bare handler om teknologi?

La oss si at du driver en virksomheten som arrangerer kurs, foredrag og seminarer. Så får dere konkurranse fra en ny aktør, som tilbyr akkurat det samme som dere – men over internett. Dere kan enten ta opp kampen med en egen digital plattform, eller omfavne det fysiske og utvikle det på en måte som ikke er mulig online.

Sistnevnte betyr ikke at dere skal være gammeldagse, selv om fysiske, analoge arrangementer og opplevelser er produktet. Dere kan heller ta i bruk digitale teknologier til å forbedre kundeopplevelsen, for eksempel ved at booking og markedsføring – og ting som hjelpemidler, kursmateriale, spørsmål og tilbakemeldinger – løses digitalt.

Poenget er at det ikke er teknologien i seg selv som er viktig, men hva dere ønsker å oppnå, for hvem og i hvilken situasjon – det kommer an på hva kunden egentlig ønsker. Teknologiske løsninger blir de nye verktøyene deres for å løse kundens behov.

Så hva menes egentlig med digital transformasjon?

Digital transformasjon kan beskrives som en prosess der virksomheten bruker digitale teknologier til å endre hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre produkter eller tjenester, jobber mer smidig og effektivt eller skaper helt nye produkter eller tjenester.​

Digital transformasjon

  • har kundefokus og kundeopplevelsen som selve kjernen i endringen ​
  • baserer seg på utnyttelse av digitale teknologier
  • er en langsiktig endring, og ikke en mindre justering​ for å ivareta dag-til-dag leveranser
  • påvirker virksomheten på alle nivåer – mennesker, prosesser, teknologi og styring

Digital transformasjon omfatter flere temaer

Denne veiviseren har fokus på virksomhetsutvikling og ledelse, og som er helt avgjørende for omstillingen. Gjennom veiviseren vil du også bli eksponert for de andre temaene knyttet til digital transformasjon, men i betydelig mindre grad.​

Figuren under viser kjernelementene i digital transformasjon.

Tilpasset fra: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalt-forstevalg/hva-er-digitalt-forstevalg/digital-transformasjon

Vær oppmerksom på at det er mange myter knyttet til digital transformasjon. Mange av dem er ikke nødvendigvis riktige. Under kan du ta en titt på noen av de vanligste mytene.

Myter om digital transformasjon

Realitet: Alt handler om kunden! Mange ledere tenker ofte at digital transformasjon først og fremst handler om digitale teknologier. Mulighetsrommet digitale løsninger gir er åpenbart viktig, men smarte virksomheter har lykkes gjennom å sette kundebehov i førersetet. Kundebehov kommer først, enten det handler om effektiv drift, tilpasning til et kundesegment eller helt nye tilbud.

Realitet: Vanligvis innebærer digital transformasjon å bruke digitale teknologier eller verktøy for å bedre tilfredsstille kundebehov. Noen ledere tror at digital transformasjon krever en dramatisk endring av virksomhetens verdiforslag eller at man blir utkonkurrert av noen andre. Ved starten av en digital transformasjon prøver man å finne et nytt kjerneprodukt som vil betjene helt nye kundebehov. Mange virksomheter kan forsøke å dekke de samme behovene, så for å lykkes må man finne den beste måten å betjene behovene på. Nøkkelen ligger ofte i å bruke arbeidsformer assosiert med innovasjonsprosesser, og eksperimentere seg fram til hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt verdiskaping.

Realitet: Det vil være både fysisk og digitalt, ikke bare en av delene. Digitale teknologier og verktøy kan ofte være et middel for å effektivisere og redusere kostnader knyttet til manuelle prosesser og prosedyrer, men det betyr ikke at det fysiske forsvinner helt. Et godt eksempel er butikkene. Flere butikker finner en god kombinasjon mellom ulike salgskanaler og utnytter potensialet til hver kanal. Mange av oss verdsetter et fysisk butikkbesøk, fordi vi kan se, ta på og prøve produktene. Vi kan reservere varer på nettet og prøve dem i den fysiske butikken uten noen form for forpliktelse. Alternativt kan vi kjøpe produkter på nettet og hente dem i butikken. I begge tilfeller må butikkene forstå hvordan de skal inspirere til kjøp, og å skape de gode kundeopplevelsene. Vi ser også at stadig flere butikker har blitt flinke til å markedsføre produktene sine i sosiale medier for å drive økt salg digitalt, eller i fysiske butikker.

Realitet:   Det innebærer å beskytte oppstartbedrifter. Noen virksomheter kjøper opp eller etablerer tett samarbeid med oppstartbedrifter for å få tilgang til nye digitale løsninger. Dette er en god løsning, men risikoen kan være høy for oppstartbedriften. Oppstartsbedriftenes innovasjonskultur kan fort bli slukt av etablerte virksomheters kultur som ikke nødvendigvis fokuserer på nyskapning og tilrettelegging for prøving og feiling. Smarte virksomheter foretrekker derfor å bygge relasjoner med oppstartbedrifter på en slik måte at de unngår å ødelegge den kreative innovasjonskulturen, samtidig som de drar nytte av deres nyskapingskraft.

Realitet: Det handler oftere om en trinnvis tilpasning mellom ulike funksjoner og systemer. Digital transformasjon kan til syvende og sist kreve radikale endringer av gamle IT systemer, men å starte med en omfattende IT-overhaling medfører stor risiko. Smarte virksomheter finner en måte å raskt utvikle front-end applikasjoner mens de sakte erstatter sine gamle systemer på en modulær og smidig måte. Et alternativ er å la forretningsenheter eller forretningsutviklerne ta i bruk nødvendige løsninger i dag, mens IT ekspertene bistår bak kulissene med å endre nødvendige løsninger trinnvis. Over tid kan delene av det gamle systemet erstattes, men husk at man alltid må ha kundebehov og verdiskaping som høyeste prioritet.