Workshop

Konkurransekraft & vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop hvor bedriftsledere lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft. Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert. Metodene vi bruker er basert på forskning og anvendes av nær sagt alle store norske og internasjonale selskaper. 

Programmet er utviklet for selskaper i samme geografiske område eller bransje, og leveres i samarbeid med en lokal arrangør. Du må være del av et etablert nettverk (f.eks klynge, næringshage eller bedriftsnettverk) for å delta.

Programmet går over to dager, og Innovasjon Norge kan gi støtte til gjennomføring. Deltakerne betaler derfor kun en liten egenandel om dekker direkte kostnader ved gjennomføring. 

Hvem passer programmet for?

Programmet er utviklet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å bli mer kundedrevet i sin forretningsutvikling. Du er nysgjerrig på hvordan innovasjonsmetoder og teknologi kan brukes for å oppnå resultater. Det er mye gruppearbeid på samlingene, og hver bedrift må derfor stille med minimum to deltakere. 

Hvordan er programmet utviklet?

Metodene vi bruker for forretningsutvikling er basert på forskning, og anvendes av nær sagt alle store norske og internasjonale selskap. Vi har forenklet metodene, gjort dem praktisk anvendbare, og beskrevet dem slik at de egner seg for små og mellomstore bedrifter.

Hvem står bak programmet?

Programmet leveres som en del av Omstillingsmotor, et virkemiddel med støtte fra Innovasjon Norge. ​

Hvordan kan du melde deg på?

Dersom du jobber i en bedrift og ønsker programmet til ditt nærområde, ta kontakt med Eirik Andreassen i DigitalNorway.

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Eirik Andreassen eller fyll ut dette skjemaet, så kontakter vi deg.