Webinar

Webinar

Dette temaet er for deg som skal holde et foredrag online, og ønsker å skape engasjement gjennom effektiv bruk av digitale verktøy.

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Ta utgangspunkt i et tema du ønsker å formidle til andre over internett og ha dette i bakhodet mens du leser.

Mål for temaet

Målet med dette temaet er å gi deg en oversikt over hva et webinar kan brukes til, samt hvordan man planlegger og gjennomfører et.

Et webinar er et digitalt foredrag på internett. Vanligvis kan publikum delta og engasjere seg i webinaret ved å sende inn spørsmål, svare på avstemninger eller andre former for interaktive aktiviteter underveis.

4 Emner

De kommende emnene tar deg gjennom grunnleggende kunnskap om webinar. Hva du trenger av utstyr, hvordan du planlegger og hvordan du utfører et webinar.