Digitale workshops

Digitale Workshops

Dette temaet er for deg som skal gjennomføre workshops og arbeidsprosesser der du skal samarbeide digitalt med andre mennesker. Her lærer du hvordan du kan utnytte digitale verktøy på best mulig måte for å gjennomføre en god digital workshop.

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Dette er en praktisk guide, så ta utgangspunkt i en digital workshop som du skal gjennomføre. Hvert steg i guiden vil hjelpe deg gjennom alle faser fra kartlegging og planlegging i forkant, til oppfølging i etterkant.

Mål for temaet

Målet med dette temaet er å gi deg alt du trenger for å planlegge og gjennomføre en engasjerende digital workshop som skaper de resultatene du ønsker.

Digitale workshops har mange fordeler sammenlignet med de fysiske.

Siden de gule lappene ikke forsvinner etter workshopen, kan arbeidet enkelt plukkes opp igjen senere. Du kan ha med mange flere deltakere i workshopen uten at det blir kaotisk. Du kan styre taletid og påse at flere stemmer blir hørt.

Les videre for å lære hvordan du kan ta ut potensialet i digitale workshops selv.