Digital møteledelse

Digital møteledelse

Dette temaet er for deg som ønsker å bli bedre til å engasjere andre gjennom digitale kanaler, og lede møter effektivt digitalt.

Hva bør du tenke på før du setter i gang?

Reflekter over spørsmålet: Hva innebærer god ledelse? Ha disse tankene i bakholdet når du leser om digital samhandling.

Mål for temaet

Målet med dette temaet er å gi deg god veiledning og nyttige verktøy for effektiv digital møteledelse.

Hva forbinder du med med digital møteledelse? Før du leser videre, stopp her og notér noen stikkord. Begrensninger eller muligheter? Hva mener du er viktig å tenke på når man skal lede digitale møter?

5 Emner

De kommende emnene tar deg gjennom grunnleggende kunnskap om digital møteledelse. Disse emnene inneholder flere spørsmål for at du skal kunne reflektere over ditt digitale lederskap.