Tredje etappe – ta dataene i bruk

Tredje etappe – ta dataene i bruk

Velkommen til tredje etappe! Vi har gjort grunnarbeidet, og nå skal vi se nærmere på hvordan vi faktisk skaper verdi av data. Målet er å finne frem til nye innsikter og nye måter å arbeide på.

Om tredje etappe

Tredje etappe består av 4 steg og nå dreier det seg om å ta i bruk data. Vi skal lære hvordan visualiseringer og dashbord hjelper oss til å finne ny innsikt og se nye mønster. Videre skal vi se eksempler på hvordan vi kan jobbe både mer effektivt og produktivt ved å ta i bruk applikasjoner som baserer seg på data, og ikke minst skal vi se på avansert dataanalyse herunder de store mulighetene i datamodeller og maskinlæring.

Mål for tredje etappe

Forstå hvordan visualisering og dashbord kan brukes for å finne ny innsikt.

Kunne gi eksempler på hvordan data skaper verdi i praksis.

Forstå hva vi mener med datamodeller, kunstig intelligens og maskinlæring.

Kunne gi eksempler på prosesser og problemer som kan løses med data i egen bedrift.

4 steg

Tredje etappe består av fire steg. Ved å klikke på boksene under kommer du rett inn i det aktuelle steget, men vi anbefaler at du klikker på neste steg og klikker deg gjennom steg for steg – og etterhvert over til slutten av veiviseren der vi har samlet korte kurs hvor du kan lære mer om teknologier vi har vært innom i denne veiviseren.