Andre etappe – bearbeide data

Andre etappe – bearbeide data

Vi har kommet til andre etappe i datareisen og nå tar vi for oss bearbeiding av data. Tidligere har vi lært at data kommer i mange varianter og fra mange ulike kilder – og nå skal vi sikre at dataene er relevante, at de har god kvalitet, riktig format og at de kan settes sammen for å skape mening.

Om andre etappe

Andre etappe tar for seg bearbeiding av data og består av tre steg. Vi skal lære at “shit in” gir “shit out” og at vi må rydde i dataene for å sikre riktig kvalitet. Vi skal bli kjent med dataplattformen og se noen eksempler på hvordan vi selv kan jobbe med sammenstilling av ulike data. I denne etappen vil vi også komme inn på begreper som API-er, datastrømming og såkalte “devkits”.

Mål for andre etappe

Forstå hvorfor vi bearbeider data og hva vi ser etter når vi rydder i data.

Forstå hva en dataplattform er og hvordan den kan anvendes

Kunne gi eksempler på hvordan vi kan begynne å bearbeide data selv – uten behov for eksterne partnere

3 steg

Andre etappe består av tre steg. Ved å klikke på boksene under kommer du rett inn i det aktuelle steget, men vi anbefaler at du klikker på neste steg og klikker deg gjennom steg for steg – og etterhvert over til neste etappe.