Første etappe – identifisere data

Første etappe – identifisere data

Hvor finner vi data og hva kjennetegner dataene? Vi er ferdig med introduksjonen, vi har satt et reisemål, og vi er nå klare for veiviserens første etappe. La oss se nærmere på hvilke data vi har – eller vil ha – tilgang til.

Om første etappe

Første etappe består av to korte steg. Vi ser på hvor vi finner data, hvilke opplysninger disse gir og vi lærer om ulike typer data. Vi lærer om datasiloer og at vi må tilgjengeliggjøre data for å kunne bruke den. Vi spør også: hvilke data er relevante for oppgaven din bedrift vil løse?

Mål for første etappe

Kunne identifisere ulike kilder til data og ulike typer data

Kunne starte arbeidet med å identifisere relevante data i egen virksomhet

Forstå hva vi mener med datasiloer og tilgjengeliggjøring av data.

2 steg

Første etappe består av to steg. Ved å klikke på boksene under kommer du rett inn i det aktuelle steget, men vi anbefaler at du klikker på neste steg og klikker deg gjennom steg for steg – og etterhvert over til neste etappe.