5G: Hva og hvorfor?

5G: Hva og hvorfor? 

Mange forbrukere gleder seg over 5G fordi det gir enorme hastigheter i mobilnettet. Med 5G kan du laste ned en stor app eller en spillefilm i løpet av sekunder. Dessuten vil kapasitetsøkningen åpne for helt nye brukeropplevelser, for eksempel innen utvidet virkelighet (se eget kapittel om dette). Mon tro hva som blir 5G-æraens svar på fenomenet Pokémon Go?  

Men det er også en annen side ved 5G, som er viktigere for industrien og næringslivet. 5G muliggjør nemlig tilpassede nettverksløsninger for spesielle formål. For eksempel kan et industriområde med millioner av sensorer få sitt eget «nettverk i nettverket», der alt sammen kobles opp med god dekning og sikkerhet – og svært raske responstider.  

Med en teknologisk utvikling der stadig flere samfunnskritiske oppgaver utføres over nettet, er det avgjørende med et mobilnett som sikrer en stabil og rask deling av store mengder informasjon. Det er også 5G som vil muliggjøre en fremtid med smarte byer der alt fra trafikkflyt til strømtilførsel kan optimaliseres ved hjelp av data samlet inn av millioner av sensorer. Slike nye og mer krevende anvendelsesområder muliggjøres ikke bare av den høyere ytelsen i 5G-nettet, men også fordi nettet kan deles opp i dedikerte «vertikaler» spesielt tilpasset de enkelte bruksområdene.  

5G bruker høyere frekvenser enn 4G, noe som åpner for større hastigheter, men til gjengjeld gir kortere rekkevidde på signalet. Dermed må det være kortere avstander mellom basestasjonene. For å koble for eksempel sensorer på fjerntliggende steder til nettet, brukes andre former for konnektivitet, som Narrowband IoT – som du kan lese mer om i introduksjonene til konnektivitet og tingenes internett.