Korte introkurs

Lær om ulike teknologier på 5-10 minutter

Hva er egentlig kunstig intelligens og tingenes Internett? Hvordan anvendes 3D-printere, hvilke muligheter ligger i blokkjeder og hva mener vi med en digital tvilling?

Sammen med Itera tilbyr vi korte introkurs på 5-10 minutter som gir deg en rask introduksjon til teknologier som preger nærings- og samfunnslivet.

  • 15kurs
  • Gratis
  • 5-10minutter per kurs
+ Medlemskap

Kurs

Cybersikkerhet

I dette korte introkurset tar vi for oss cybersikkerhet på 5 minutter.

+ Medlemskap

Kurs

Sammenhengen mellom digitale teknologier

I dette korte introkurset tar vi for oss hvordan ulike digitale teknologier henger sammen på 5 minutter.

+ Medlemskap

Kurs

VR og AR

Kort introkurs: VR og AR forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Digital Tvilling

Kort introkurs: Digital tvilling forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Sensorer

Kort introkurs: Sensorer forklart 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

3D-printing

Kort introkurs: 3D-printing forklart på 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

5G

Kort introkurs: 5G forklart på 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Autonome systemer

Kort introkurs: Autonome systemer forklart på 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Blokkjede

Kort introkurs: Blokkjede forklart på 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Konnektivitet

Kort introkurs: Konnektivitet forklart på 5 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Tingenes internett

Kort introkurs: Tingenes internett forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Skytjenester

Kort introkurs: Skytjenester forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Avansert dataanalyse

Kort introkurs: Avansert dataanalyse forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Maskinlæring

Kort introkurs: Maskinlæring forklart på 10 minutter

+ Medlemskap

Kurs

Kunstig intelligens

Kort introkurs: Kunstig intelligens forklart på 10 minutter