Innovasjon er ikke skummelt – men det skjer ikke av seg selv

Foto: DNB / Stig B. Fiksdal (CC BY-ND 4.0)

Det finnes flere måter å drive innovasjon, både for store, små og mellomstore virksomheter. – Det aller viktigste er at bedriften har en kultur for innovasjon som er forankret helt opp til ledelsen og styret, sier DNBs innovasjonsekspert.

I 2019 lekte DNBs innovasjonslab med et tenkt fremtidsscenario: 

– Det snakkes mye om mobilavhengighet, og for mange er den største frykten å gå tom for strøm eller ikke ha Wi-Fi-dekning. Kanskje kunne vi hatt godt av å bruke mobilen mindre. Vi forsøkte å se for oss en fremtid der hverdagen ikke var avhengig av silisiumbasert proxy, men en karbonbasert, sier Yngvar Ugland, forbrukerteknolog og divisjonsdirektør for Newtechlab i DNB.

Med en «karbonbasert proxy» tenker Ugland på menneskekroppen. Innovasjonsteamet så for seg en fremtid der kunstig intelligens er kommet lenger på vei, og teknologier popularisert gjennom mobiltelefoner (som fingeravtrykkslesere og ansiktsgjenkjenning) er integrert i omgivelsene våre. Hvis det er en mulig fremtid, undret DNB-innovatørene – hva kan vi gjøre i dag?

– Vi kjørte en pilot for «ansiktsbetaling» i samarbeid med Tine på en kafé de hadde på Grünerløkka. Her så vi at det hovedsakelig var innovatører og «early adopters» som ville bruke løsningen, mens de fleste var mer skeptiske. Så skjedde det noe vi ikke hadde forutsett, forteller Ugland.

Norge «stengte» for å forhindre spredning av koronaviruset. Berøringsangst ble noe mange følte på og fremtidsscenarioet til DNB-teamet var brått ikke så utenkelig – og viktigheten av innovativ tankegang kom til syne.

– Vi så at en ekstern hendelse, nemlig pandemien, aktualiserte det vi holdt på med i fjor. Det går ikke an å planlegge for den typen tilfeldigheter, men viser hvor viktig det er å være innstilt på å prøve ut nye ting.

Innovasjon

Veiviser

Slik tar du noe fra idé til ferdig produkt.

406 Moduler0% Fullført

Norges mest innovative

Innovasjon står høyt på agendaen i landets største bank. Nylig ble de kåret til Norges mest innovative virksomhet av Innovasjonsmagasinet, og ansiktsbetalingsløsningen Blunk, som kommer rett ut av Uglands innovasjonslab, ble trukket frem som et eksempel på nyskaping. Produktet som kanskje best beskriver DNBs innovasjonsarbeid er noe vi nå gjerne tar for gitt, nemlig Vipps.

– Det er veldig gøy at både Blunk og Vipps blir løftet frem og det er en fin løypemelding å få, men det er ikke sånn at vi er ferdige. Vi er midt i en lang og forpliktende innovasjonsreise med Vipps og det er ennå stort utviklingspotensial, sier Ugland, og legger til:

– Det aller viktigste er at kundene er fornøyde. Rett før vi fikk vite om denne kåringen, så jeg resultatene fra en omdømmeundersøkelse vi har gjort. Der scorer vi veldig godt på innovasjon blant norske bankkunder. Det er vi veldig stolte av.

– Lytt til kundene og hør hva de strider med. Ut fra tilbakemeldingene kan det komme ideer om hva dere kan fornye eller forbedre, råder forbrukerteknolog Yngvar Ugland i DNB. Foto: DNB / Stig B. Fiksdal (CC BY-ND 4.0)

Nytt, nyttig, nyttiggjort

Få norske bedrifter er i en lignende posisjon som DNB når det gjelder ressurser og utviklingsmuligheter. Men innovasjon, mener Ugland, er ikke så komplisert i seg selv.

– For oss er det egentlig ganske enkelt. Vi prøver alltid å tenke på de tre n-er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Det kan handle om å skape noe nytt som er så verdifullt at det blir tatt i bruk, men det kan også dreie seg om å forbedre noe eksisterende, sier han, og legger til:

– Det aller viktigste er at bedriften har en kultur for innovasjon som er forankret helt opp til ledelsen og styret. 

Ifølge Ugland er de store historiske innovasjonene – de som virkelig har endret forbrukernes atferd – resultater av systematisk og gradvis eksperimentering, snarere enn eureka-øyeblikk. Her har også små og mellomstore bedrifter et viktig mulighetsrom. Det krever riktignok systematisk arbeid og vilje til å teste ut nye ideer. 

– Innovasjon er ikke så skummelt, men det er ikke noe du gjør helt på siden av det vanlige arbeidet. Det må inn i produktene, prosessene, tankegangen og agendaen. Start i det små og øv på den måten å tenke på.

Teknologen råder virksomheter til å plukke ut en eller flere ansatte som brenner for innovasjon og gi dem mandat, tid og ressurser til å drive med nyskapning. De skal ikke gjøre hele innovasjonsjobben alene, men være muliggjørere for at nye ideer kommer til overflaten. 

– Lytt til kundene

Ugland har tidligere uttalt at forbrukere gjør lurt i å ha et nøkternt syn på utviklingen av teknologiske nyvinninger. Det kan også være gjeldende for mange bedrifter – særlig når det gjelder å ta kvalifiserte valg og være selektive med hvilke teknologinyheter man slenger seg på.

– På noen områder er det essensielt å være tidlig ute – men ikke alle. For noen bedrifter er det ikke sikkert det er viktig å fornye seg vesentlig på kort sikt. Lytt til kundene og hør hva de strider med. Ut fra tilbakemeldingene kan det komme ideer om hva dere kan fornye eller forbedre, mener Ugland. 

Han mener det er viktig å ta vare på «kronjuvelene», altså de tingene virksomheten gjør godt, og gjøre nøye vurderinger for hvilke teknologier de investerer i. Klarer man å innarbeide en innovasjonskultur i bedriften, vil det også være enklere å ta disse valgene. Systematisk og gradvis utprøving av innovative løsninger vil gjøre virksomheten bedre rustet for å holde følge med utviklingen.

– Vi overvurderer  virkelig hvor mye teknologi og innovasjon betyr på kort sikt, men undervurder enda mer hvor mye det vil ha å si på lang sikt. Selvkjørende biler kan for eksempel være noe vi overvurderer betydningen av i et tiårsperspektiv, men i løpet av 20-30 år kan det ha endret samfunnet drastisk.

Tre innovasjonsformer

Yngvar Ugland forklarer at det finnes flere tilnærminger til innovasjon virksomheter kan ta i bruk:

1. Inkrementell innovasjon 

Handler om utprøving og gradvis forbedring av et produkt eller en tjeneste. DNB gjør hele tiden små forbedringer og legger til nye funksjoner i mobilbanken, basert på brukertesting og tilbakemeldinger fra kundene. Et annet eksempel er å brukerteste to forskjellige versjoner og se hva brukerne foretrekker.

2. Utforskende innovasjon 

Her prøver man å finne på noe helt nytt som ikke er drevet av et behov hos brukerne eller kundene, i alle fall som de selv er kjent med. DNBs ansiktsbetalingsløsning Blunk er et godt eksempel på en løsning som i utgangspunktet ikke lot til å ha en reell nytteverdi, men som ble aktuell i lys av koronasituasjonen.

– Vi har hele tiden nye ideer. Av hundre ideer, lager vi kanskje et titalls teknologiske prototyper og ut av det kommer kanskje noen få innovasjoner vi kan ta i bruk. Det er viktig å tenke annerledes – tørre og prøve ut nye ideer, men også tørre å stoppe hvis det ikke gir mening, sier Ugland.

– Annerledes er ikke alltid bedre, men for at det skal være bedre må det være annerledes enn det som allerede eksisterer, sier han.

3. Disruptiv innovasjon

Her utfordrer man bevisst noe som allerede eksisterer – man forsøker å «ødelegge» litt for seg selv. Ugland trekker frem Samsolgt-tjenesten som DNB lanserte for boligmarkedet i 2019. Gjennom tjenesten står den som skal selge en bolig ansvarlig for mer selv og får en lavere pris på meglertjenester. 

– Deler av prosessen gjøres til selvbetjening for selgeren. Det betyr litt lavere inntekt (og mindre innsats, selvfølgelig) for banken. Sånn sett er det litt disrupsjon av eiendomstjenestene våre, men mange av kundene våre elsker det. Dette er særlig nyttig hvis verden går i en retning der vi ønsker mer selvbetjening. Om det skjer, vet vi ikke, men det kan være lurt å ha tatt en posisjon, sier Ugland.

Kom i gang med innovasjon i din egen bedrift med denne gratis-veiviseren:

Innovasjon

Veiviser

Slik tar du noe fra idé til ferdig produkt.

406 Moduler0% Fullført

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.