Industrielle data

Lær om industrielle data i en enkel kursrekke på 5 tematikker

I hjertet av digitaliseringen er data. Tilgang på data gjør industrien i stand til å jobbe smartere og å ta bedre beslutninger. Med data løser vi drift og vedlikehold mer effektivt, vi optimaliserer produksjon – og vi skaper nye samarbeid og nye forretningsmodeller.

Denne kursrekken består av 5 korte og grunnleggende kurs a 15-20 minutter. Du lærer om hva industrielle data er og videre om teknologier og fagfelt som er med på skape verdi ut av data.

  • 5kurs
  • Gratis
  • 15-20minutter per kurs

Industrial Digitalization Academy

Kursene er en del av Industrial Digitalization Academy (IDA) – et samarbeid mellom Aker ASA, DigitalNorway og Cognite. Her kan du lese mer om IDA og få tilgang på flere kurs, læringsreiser og webinarer.

Kurs og kompetanse

Industrial Digital Academy (IDA)

Åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer.

Kursene i denne kursrekken

Kurs

Industrielle data 

Grunnleggende innføring på 20 minutter: Hva er industrielle data?

Kurs

Industrielle dataplattformer

Grunnleggende innføring på 20 minutter: Hva er industrielle dataplattformer?

Kurs

API-er og integrasjoner

Grunnleggende innføring på 15 minutter: Hva er API-er og integrasjoner?

Kurs

Dashbord, visualisering og applikasjoner

Grunnleggende innføring på 20 minutter. Hvordan visualiserer og bruker vi data i industrien?

Kurs

Data Science

Grunnleggende innføring på 20 minutter. Hva er data science og hvordan brukes det i industrien?