Vil du jobbe i DigitalNorway?

To bygninger med en statue imellom fra St. Olavs plass i Oslo

Er du god på kommunikasjon, har interesse for digital læring, og vil skape gode kundeopplevelser ved hjelp av teknologi? Da leter vi etter deg!

DigitalNorway er en liten og fremoverlent nonprofit-organisasjon, som hver dag jobber aktivt for å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskapen de trenger i en digital verden. 

– Vårt mandat er å hjelpe små og mellomstore bedrifter med å øke sin kompetanse på digitalisering og å forstå muligheter for økt verdiskaping og bærekraftig omstilling ved bruk av data og digitale teknologier, sier Silje Morlandstø, som er ansvarlig for digitale kanaler i DigitalNorway.

– Dette gjør vi gjennom å tilby kurs, læringsreiser, webinarer, og digitale og fysiske møteplasser – og det meste av det vi tilbyr er helt gratis.

Fremover skal DigitalNorway jobbe enda mer systematisk med digitale kursleveranser. Vi trenger derfor et klokt og kreativt hode som skal bidra inn i kursutvikling og kundeopplevelser.

Er du den vi søker etter? Les mer om stillingen – og søk her!

Silje Morlandstø
SØKER KOLLEGA: Silje Morlandstø, ansvarlig for digitale kanaler i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Ny måter å lære på

Det siste halvannet året har DigitalNorway rustet opp sin kursportefølje, og utviklet nye måter å levere læring på.

– Vi har plukket opp mange nye samarbeidspartnere på veien, og nå trenger vi en person til med på laget som kan stå i spissen for satsningen ut mot kundene, og sikre at vi leverer til riktig tid, og med god kvalitet, sier Morlandstø.

Personen som nå skal ansettes, vil arbeide som Customer Success Manager, der hoveddelen av arbeidet går ut på å forfatte motiverende e-poster, hjelpe til med forbedringer og utvikling av kursplattformen, teste og vedlikeholde ulike kurskonsepter, og ha ansvar for kundedialog.

– Det aller viktigste er at personen er selvgående og har en solid ansvarsfølelse. Vi er bare 13 personer – noe som overrasker mange når du ser på alt vi leverer. I praksis fungerer vi omtrent som 13 enkeltpersonsforetak, men er likevel svært sammensveiset, og vi jobber i team og holder interne workshoper for å sørge for at alle drar i samme retning, sier Morlandstø og legger til:

– For å trives maksimalt i DigitalNorway, er du også nødt til å være komfortabel med stadige endringer – akkurat slik vi ser at skjer i samfunnet ellers. Og heldigvis er det nettopp disse endringene som driver oss fremover!

Mange spennende utfordringer

Med sterke eiere i ryggen, er DigitalNorway laget både av og for næringslivet – men samarbeider også tett med akademia og det offentlige.

Vi har posisjonert oss som en spennende og troverdig aktør som mange ønsker å samarbeide med. Vi er derfor under sterk vekst – og med våre solide eiere i ryggen ligger det enorme muligheter foran oss.

– Det skjer veldig mye rundt DigitalNorway for tiden. Vi har inngått flere partnerskap der vi sammen leverer det vi kaller læringsreiser – en mer systematisk måte å lære på der brukeren får mer veiledning enn ellers, forteller Morlandstø.

– Vi har også mange nye kurs i på vei, som skal utvikles i samarbeid med partnere. Samtidig er vi er i tett dialog om hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe eierne våre med kompetanseheving. Det er med andre ord veldig mye spennende vi nå trenger hjelp til!

Fra de nye kontorene til DigitalNorway har du panoramautsikt over hele Oslo – med en plassering midt i byen.

Godt arbeidsmiljø – med landets beste utsikt?

På tross av alt som skjer, med mange samarbeid utenfor organisasjonen, beskriver Morlandstø en sammensveiset gjeng som stortrives sammen:

– Vi har heldigvis tid til å sørge for at alle er omforent om hvilken retning vi skal i. Og nå som vi alle begynner å vende tilbake til kontoret, kan vi glede oss over det som godt mulig er landets beste utsikt fra våre kontorer.

DigitalNorway har nemlig nettopp flyttet inn toppetasjen i Rebel-bygget i Universitetsgata 2, svært sentralt i Oslo. I bygget finnes det meste man kan forestille seg av moderne fasiliteter – inkludert en svært god lunsjordning i en fantastisk kantine.

Er du den vi søker etter? Les mer om stillingen – og søk her!

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.