fbpx

Halden skal bli verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon

Halden slår seg sammen med teknologiselskapet TotalCtrl for å utvikle en digital portal som gjør det lettere å redusere matsvinn.

– Vi har fått 1 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» til prosjektet vårt, sier Marianne Riddervold Kahrs, seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway og prosjektkoordinator for Smart City Halden.

Sammen med miljørådgiver Martine Hageengen Ringdal i Halden kommune har hun skrevet søknaden om støtte til prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon».

– Støtten fra Klimasats skal brukes til å implementere en digital løsning som vil bidra til bedre planlegging, oppfølging, logistikk og kvalitetssikring av matproduksjon i kommunen, forteller Ringdal.

Viktig samarbeid

Det er det unge teknologiselskapet og tidligere PANGSTART-deltaker TotalCtrl som utvikler den digitale portalen som skal gjøre det lettere for kommunen å redusere matsvinn.

– Vår software effektiviserer matsvinnhåndteringen, noe som betyr at kommunen sparer både tid, penger og miljø. Prosjektet er rettet mot sentralkjøkken i helse- og omsorgsektoren der matsvinnet er størst, men også skoler og barnehager, forteller Charlotte Aschim, gründer og CEO i TotalCtrl.

Formålet med prosjektet er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Halden er sannsynligvis den første kommunen som tar i bruk en slik digital løsning for å få bedre forståelse av og redusere eget matsvinn.

– Halden er den første kommunen vi inngår en slik avtale med. Samarbeidet betyr mye for oss, fordi vi her virkelig får bevist at vår teknologi har en positiv effekt på trippelbunnlinjen; mennesker, planet og profitt, forklarer Aschim.

Høyt forbruk

Sammenlignet med de andre store kommunene i Østfold, har Halden et mye høyere forbruk av matvarer i sin virksomhet, og det totale utslippet forbundet med innkjøp er beregnet til 2138 CO2-ekvivalenter (=76kg CO2 per innbygger).

– Med mål om å ha vår software som en standard (mataktører må benytte vår løsning for å få godkjent anbud) er dette første steg i riktig retning. Det er mye for et selskap som oss å lære fra offentlige aktører og vi gleder oss til fortsettelsen, slår Aschim fast. Hun legger til:

– Vi skal, sammen, sikre at Halden blir verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon.

Møttes under Partnerkonferansen

Både Halden kommune og TotalCtrl er klyngepartnere i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og samarbeidet mellom de to aktørene startet faktisk under Partnerkonferansen i november i fjor.

– Halden kommune tok kontakt med TotalCtrl under Partnerskapskonferansen 2018. Det var starten. Underveis har Smart Innovation Norway bidratt som en fasilitator og sikret at prosessen har gått raskt og smidig for seg, forteller gründeren.

Optimaliserer matbruk

Prosjektet sparkes offisielt i gang i august 2019 og vil gå over en periode på halvannet år.

– Vi starter med å kartlegge hvordan ting fungerer i kommunen nå og hvilke behov som finnes, deretter skal TotalCtrl utvikle den digitale løsningen og tilpasse den. Vi regner med å implementere og ta i bruk plattformen allerede vinter/ tidlig vår 2020, forteller Riddervold Kahrs (bildet).

Helt konkret skal den intelligente teknologien gjøre det mulig til enhver tid å ha oversikt over hele varebeholdningen samt utløpsdato, og på grunnlag av dette foreslå matprogram og meny. Riddervold Kahrs røper at hun er full av forventning og svært spent på hvordan produktet vil se ut til slutt.

– Det er spesielt interessant fordi startup-selskapet TotalCtrl, som har vært gjennom vårt inkubatorløp, nå har blitt kjent med vår Smart City-partner Halden kommune, og sammen har de satt i gang dette pilotprosjektet. Det er veldig spennende at vi kan skape noe nytt og kanskje også kan skape noe som vil spres utover kommunens og landets grenser, avslutter seniorrådgiveren.

FAKTA
Om TotalCtrl
  • Leverer programvare som koples til eksisterende varebeholdningssystemer hos næringsaktører, storkjøkken og lignende.
  • Produktdata hentes inn i en skybasert analyseplattform, og resultatet gir aktøren innsikt gjennom varslinger, hyllebaserte heatmaps, visualiseringer mm.
  • Programvaren vil hjelpe med å spare tid og kostnader og effektivisere matsvinnhåndteringen. Dette er positivt for hele verdikjeden, fra produsent til forbruker.
FAKTA
Om Klimasats
  • Miljødirektoratet mottok 574 søknader til tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene» i 2019.
  • Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 577 millioner kroner. Det er satt av 200 millioner kroner i statsbudsjettet til ordningen i 2019.
  • Miljødirektoratet har mottatt 13 søknader om støtte til tiltak for å redusere matsvinn og satse på klimavennlig mat for rundt 5,3 millioner kroner.

Denne artikkelen er produsert av Smart Innovation Norway. Smart Innovation Norway driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi.

Smart Innovation Norway er partner av Digital Norway.
Artikkelen ble først publisert 1.august 2019 på smartinnovationnorway.no, og er skrevet av Mari Kristine Buckholm. 

DIGITAL NORWAY COMMUNITY
For å lære mer og fortsette diskusjonen rundt mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, kan du bli med i DigitalNorway Community. Community fungerer som et nettsamfunn der du som interesserer deg for, jobber med, eller er nysgjerrig på digitalisering kan dele tanker, kunnskap, erfaringer, utfordringer og spørsmål med likesinnede. Klikk her for å registrere deg.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.