fbpx

Fra Putin til Xi til Trump – den digitale proteksjonismen er over oss

Digitale Tendenser: Med digital globalisering kommer også den digitale proteksjonismen. Forskerne er skremt. Kan enda bedre teknologi være løsningen?

Harvard Business Review: Stans proteksjonismen

Stadig flere virksomheter blir datadrevne. Dermed krever fremtidens globalisering fri flyt av data på tvers av grenser. Men det medfører samtidig en viss risiko for borgernes privatliv og nasjonal sikkerhet som fører til at mange land tenker nytt om reguleringen av denne dataflyten. Flere omfavner en ny type digital proteksjonisme.

Land som Kina og Russland har begrensninger på overføring av alle typer data. Kinas nye cybersikkerhetslov krever at viktig data kun lagres lokalt i Kina. I India, der mengden digitale betalinger øker med 30 prosent hvert år, krever sentralbanken at all betalingsdata lagres i India. I Harvard Business Review denne uken argumenterer professor Anil Gupta ved Universitetet i Maryland, og Ziyang Fang, leder for global handel i World Economic Forum, for hvorfor dette er en farlig utvikling. De anbefaler mer nyanserte løsninger i møtet mellom ny teknologi og politikk:

  • Skill mellom ulike typer data basert på risiko. Ekstremt sensitiv data om blant annet helse og seksuell orientering holdes kun lokalt. Andre typer industridata og aggregert statistikk er det bedre å holde uregulert.
  • Der det er likevel er store fordeler ved å dele sensitiv data, kan det hentes ut gjennom en global myndighet, som The Beacon Project eller World Economic Forum.
  • For å sikre borgerne fordelene ved å være koblet på et globalt økosystem, kan multinasjonale selskaper i noen tilfeller gis tillatelse å aggregere data fra nasjonale databaser.
  • La fri flyt av data inngå i sentrale handelsavtaler. Der handelsavtaler ikke finnes, må det utvikles ikke-bindende normer og prinsipper – slik det har skjedd med for eksempel globale regnskapsstandarder.

FT: Digital proteksjonisme og nasjonal sikkerhet

Hva er grensen for myndigheters innblanding i tech-industrien? Financial Times stilte spørsmålet i en lederartikkel i mars i år. Bakteppet var at Singapore-baserte Broadcom hadde lagt inn et fiendtlig bud på Qualcomm. Qulacomm er åpenbart ikke et vanlig tech-selskap, men utvikler store deler av det amerikanske nettet (inklusive 5G) og er sentral i utviklingen av standardene bak alle amerikanske mobilnettverk:

In a sense, Qualcomm’s technology touches all the data on all mobile devices, everywhere. Most people may not know it, but the company is as ubiquitous as the air.

Amerikanske myndigheter konkluderte derfor med at et salg ville true nasjonal sikkerhet. Ikke minst fordi kinesiske Huawei – som har store interesser i utbyggingen av 5G-nettet – ville kunne ta kontroll over utviklingen av enkelte teknologier og dermed “flytte maktebalansen østover”. President Trump grep inn og blokkerte transaksjonen, selv før en avtale var fremforhandlet. Selv om det isolert sett kunne være det riktige å gjøre, argumenterer FT,

What is worrisome is that while the intervention looks sensible, it was not made in accordance with any well defined principles or rules. And it was taken by a president who is beginning to back up his protectionist bluster with action.

Avisen er bekymret for de langrekkende konsekvensene av utydelige handlinger:

Qualcomm was clearly a company of special importance. The next big tech deal is likely to be less clear cut. The president cannot be counted on to exercise his great power in this area carefully. Other countries might respond by throwing up barriers of their own. It is not hard to imagine a slow Balkanisation of the global technology industry — which would make us all a little poorer.

Paris Digital Review: Protectionism 2.0

Corinne Vadcar sier at digital proteksjonisme er en naturlig del av digital globalisering. Men kanskje er ikke proteksjonismen så uforenlig med den digitale verden som vi liker å frykte? Selv om den digitale proteksjonismen som nå er under oppseiling er en fjern tanke fra den friheten man i utgangspunktet så for seg,

The best defense against this new protectionism could come from technological advances. The fact that a growing number of actors need digital rules that respect the balance between innovation, security and regulation, while ensuring the trust of users, could stand as a powerful bulwark.

Vadcar ønsker for eksempel velkommen avtalen mellom europeiske land om å la europeiske kunder handle online i andre land uten å bli geolokalisert.

 

Kilder

Harvard Business Review

The Dangers of Digital Protectionism

Mens digital proteksjonisme er på fremmarsj, argumenterer forfatterne for en balansert tilnærming som både beskytter borgeres rettigheter og sørger for den frie flyten av data over landegrensene som skal sikre globaliseringen.

Financial Times

Digital protectionism and national security

Hvor går grensene for at myndighetene griper inn i tech-industrien i den nasjonale sikkerhetens navn. FTs leder etterlyser tydelighet, om ikke annet.

Paris Innovation Review

The rise of digital protectionism

Corinne Vadcar forteller om fremveksten av digital proteksjonisme og tror det kan stagges gjennom teknologisk utvikling.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.