gratis webinar

Næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs

Se stream under

Hvordan skal Norge skape verdier med data som ressurs? Distrikts- og digitaliseringsminister Linda H. Helleland inviterer til webinar i samarbeid med DigitalNorway mandag 22. mars.

Framveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst i Norge fremover. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor. Økt digitalisering og bedre datautnyttelse er derfor viktig om norsk næringsliv fortsatt være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.

Regjeringen legger fram Meld. St. 22 (2020 – 2021) Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon fredag 26. mars. I den anledning inviterer distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland i samarbeid med DigitalNorway til et webinar om regjeringens nye politikk for hvordan Norge skal skape verdier med data som ressurs.

Mandag 22. mars kl. 11:00 til 13:00 får du muligheten til å høre distrikts- og digitaliseringsminster Linda Hofstad Helleland fortelle om regjeringens ambisjoner, og hva som skal til for at norsk næringsliv skal kunne ta en mer aktiv rolle i dataøkonomien fremover. Du vil også få med deg gode eksempler på hvordan verdier kan skapes med data som ressurs, både i offentlig og privat sektor, i tillegg til panelsamtaler rundt sentrale områder som adresseres i meldingen.

Program

Velkommen
Liv Dingsør, daglig leder for DigitalNorway
Presentasjon av den nye stortingsmeldingen om data som ressurs
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister
EUs take on the data economy and the measures the Union is taking to spur its growth in Europe
Gerard de Graaf, Director for Directorate for Digital Transformation i DG CONNECT, Europakommisjonen
Dataøkonomi og behovet for kompetanse og forskning
Morten Dæhlen, professor ved UiO, Senter for data og beregningsvitenskap (dScience)
Digital tvilling for et bærekraftig samfunn
Joel Alexander Mills, CEO, Offshore Simulation Centre/Augment City og
Helge Veum, Ålesund kommune
Panelsamtale:
Offentlige data som grunnlag for næringsutvikling og innovasjon
Knut Bjørgås, avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet,
Sondre Støyva, CTO i Material Mapper og
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister
Panelsamtale:
Etisk og ansvarlig bruk av data
Kari Laumann, prosjektleder i Datatilsynet og
Erlend Andreas Gjære, Co-founder og CEO, Secure Practice
Avslutning og signering av samarbeidsavtale mellom DigitalNorway og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister og
Liv Dingsør, daglig leder for DigitalNorway

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.