workshop

Smidig prosjektledelse med egen verktøykasse

1-dags samling: 12. april
1/2 dag samling: 9. mai

Workshopen består av to samlinger

For prosjektledere

Pris: 10 000kr pr person eller ta kontakt for bedriftstilbud

Om dette tilbudet

Workshopen hjelper deg å jobbe mer smidig med prosjekter i et arbeidsliv i stadig endring. Opplegget består av to samlinger med fire ukers mellomrom slik at du får testet smidige prosjektverktøy i egen virksomhet.

Workshopen er en del av Fasilitatoren – Digital Norway sitt fysiske tilbud støttet av Stiftelsen Teknologiformidling.

Jobb mer smidig med prosjekter

Eksisterende verktøy for prosjektledelse er gjerne basert på høy grad av forutsigbarhet, tydelige definerte milepæler og mål, forhåndsbestemte budsjetter og ressurser. De omstillingene norske virksomheter står overfor knyttet til, feks grønn omstilling, er preget av usikkerhet og krever en annen form for prosjektgjennomføring og prosjektledelse enn det som tradisjonelt har vært praksis.

DigitalNorway og OsloMet har derfor utviklet dette tilbudet for å styrke prosjektledere som vil jobbe på nye måter med virksomhetens utfordringer.

Hvem, hva, når?

MÅLGRUPPE
Prosjektledere i offentlig og privat sektor

INNHOLD

  • 1-dags samling
  • utprøving av verktøykasse i egen virksomhet
  • 1/2-dags samling

TIDSPUNKT
Dag 1: 12. april kl.09.20-15.30
Dag 2: 9. mai kl.09.00-12.00

STED
Fysisk workshop hos Digital Norway, Rebel Universitetsgata 2, Oslo

Program

Dag 1

  • Hvorfor er smidige tilnærminger og tankesett viktig i en ny økonomi hvor digitale teknologier, bærekraft og sirkulæritet er drivkrefter for verdiskaping og forretningsutvikling?
  • Hvilke typer prosjekter er smidige tilnærminger spesielt egnet?
  • Hvilke kjente utfordringer kan smidige tilnærminger medføre i etablert arbeidspraksis, og hvordan overkomme utfordringene?
  • Gjennomgang av verktøy for smidig prosjektledelse

I workshopen vil det være korte faglige presentasjoner, felles diskusjoner og refleksjoner med andre deltakere og eksperter, og korte caseoppgaver knyttet til relevante problemstillinger fra egen virksomhet.

Mellom workshopene skal du prøve ut prinsipper og verktøy for smidig prosjektledelse i egen virksomhet.

Dag 2

  • Presentasjoner av prosjekterfaringer fra egen virksomhet
  • Refleksjoner og læring med andre deltakere og eksperter basert på erfaringer
  • Tips om hvordan du kan etablere smidige prinsipper og smidig prosjektledelse i egen virksomhet.

I workshopen vil det være korte faglige presentasjoner, men fokus er på erfaringsutveksling og hvordan smidig prosjektledelse kan integreres i virksomhetens etablerte praksiser. 

Workshopen leveres av to eksperter:

Annita Fjuk, Digital Norway

Annita Fjuk leder Digital Norways satsning på livslang læring. Hennes fagkompetanse er knyttet til mange års erfaring med å  implementere  smidige arbeidsformer og innovasjonsmetoder i etablerte virksomheter og med et særlig fokus på  innovasjonskultur og -ledelse.  Hun er en etterspurt foredragsholder og underviser innenfor disse temaene både i akademia og i næringslivet. 

Torgeir Skyttermoen, OsloMet

Torgeir har skrevet flere lærebøker i verdiskapende prosjektledelse, og er en etterspurt kurs- og foredragsholder i arbeids- og næringslivet. Han er faglig leder for School of Management ved OsloMet. I 2012 fikk han Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for sitt glødende engasjement for undervisning og formidlingsevne.

Meld deg på!

Workshop 12. april og 9. mai- kr. 10.000,- pr pers

Meld på deg selv eller flere fra din virksomhet på workshop den 12. april kl.09.20-15.30 og 9. mai kl.09.00-12.00 her.

Bedriftsinternt tilbud

Gi de ansatte et kunnskapsløft innen smidig prosjektledelse. Ta kontakt, så setter vi sammen en pakke og pris basert på antall deltagere som dere kan kjøre internt i egen virksomhet

Har du spørsmål?