DIGITAL MODENHETSINDIKATOR – HVA SKAL TIL FOR Å DIGITALISERE VIRKSOMHETEN DIN?


Digital modenhetsindikator (DMI) gir deg innblikk i hvor godt din virksomhet er klar til å håndtere endringene virksomheten står overfor. Tjenesten identifiserer i hvilken grad virksomheten evner å fornye kompetanse og forretningsmodell, slik at den kan gjenskape seg selv i digital drakt.


FacebookTwitterLinkedInEmail