Verdien ligger i å involvere de rette personene til rett tid

Verdien ligger i å involvere de rette personene til rett tid

Foto: Sandvik Coromant

Da Lyse lyktes med å automatisere deler av driften var det fordi prosessene ble forankret både ‘høyt’ og ‘lavt’ i bedriften:

-Vi har lært mest av den store verdien som ligger i å involvere de rette personene i virksomheten til rett tid. Tett dialog med både prosesseier og prosesseksperter gir gode grunnlag for å bygge roboter med høy kvalitet. En robot må bygges med høyde for alle variasjoner, derfor er det smart å forankre dette så ‘lavt’ og så nære prosessene som mulig, sier Eirik Østrem, som ledet robotprosjektet.

Allerede etter et halvt år, i januar 2018, var de første prototypene klare til implementering. Da konseptprosjektet var over i oktober samme år ble robotteamet løftet opp i Lyse-konsernet for å levere tjenester til alle datterselskapene.

-Vi fikk i tillegg mye rom til å utvikle prosjektet av konsernledelsen. Derfor kunne vi være svært effektive også i implementeringen, forteller Østrem

 Les mer om hvordan Lyse automatisere bort rutinepregede oppgaver her.