Strukturer ny innsikt

Strukturer ny innsikt

Strukturer innsikten fra dybdeintervjuene

Du har gjennomført dybdeintervjuer, og innhentet dypere innsikt knyttet til målgruppen og hva den ønsker å oppnå.

Gå tilbake til Steg 1, og fyll inn nye eller supplerende innsikt om Job-to-be-done og hva de opplever som PLUSS og PES.

Forsøk å gruppere innsikten i tre-fem hovedkategorier. Ut fra disse kategoriene, diskutere følgende;

  • Hva er årsakene til PLUSS og PES?
  • Er det et behov for å innhente mer innsikt som forklarer årsakene til PES?
  • Er det behov for å innhente mer innsikt knyttet til hva målgruppen opplevde som PLUSS?