Skytjenester

Skytjenester

white clouds
Foto: dianamia/unsplash.com

Hvis vi sier «nettsky», så tenker du … Dropbox?

Det er definitivt et godt eksempel på en skytjeneste. Men nettskyen kan også brukes til langt mer enn bare å ta backup av bildene og dokumentene dine.

Hva er skytjenester?

Skytjenester betyr at programmene og filene dine ligger helt eller delvis på en ekstern server, i stedet for på din egen maskin – og at du derfor må vært koblet til nettet for å få tilgang på dem. Det oppleves likevel som om alt fortsatt ligger lokalt på din egen PC. 

Uten skyløsninger ville den raske digitale utviklingen som skjer i dag rett og slett ikke vært mulig. Det er fordi vi gjennom skyen får vi tilgang på lagring, prosessering og programvare som det ville vært alt for dyrt og krevende å sette opp lokalt.

Skytjenester kalles også for cloud computing, eller ASP (Application Service Provider). Den viktigste forskjellen mellom skytjenester og tradisjonell tjenesteutsetting er at du som kunde kun betaler for den kapasiteten du faktisk bruker. 

Plukk opp arbeidet hvor som helst

Det er altså ikke bare lagringsplass, men programvare og til og med maskinkraft som flyttes over i skyen.

Som en konsekvens av dette, blir det samtidig mindre viktig hva slags datamaskin du selv bruker – du trenger jo ingen superkraftig maskin for å utføre tunge oppgaver, hvis prosesseringen uansett kan skje et annet sted.

Hvis virksomheten din er frempå med å bruke skytjenester, kan du i prinsippet plukke opp mer eller mindre hvilken som helst maskin som er koblet til nettet, og fortsette arbeidet der du slapp. Enten det er programvareutvikling, regnskapsføring eller videoredigering. Alt du trenger å gjøre, er å koble deg til internett og logge deg inn på virksomhetens skyplattform eller de enkelte tjenestene dere benytter.

Legg merke til at mange av verktøyene og løsningene vi skal møte på videre i denne veiviseren er nettopp skytjenester.

Fordeler med skytjenester

Flere norske bedrifter ønsker å effektivisere og automatisere gjennom å bygge bro fra tradisjonell IT til moderne skybaserte tjenester. Det er fordi …

1) Det er mer kostnadseffektivt å benytte seg av tredjeparter som har databehandling som sin kjernevirksomhet, enn at hver enkelt bedrift skal bygge opp sin egen infrastruktur og kompetanse

2) Du betaler kun for den kapasiteten du faktisk bruker og kan skalere opp eller ned etter behov

3) Virksomheten blir mer effektiv, ettersom flere personer kan jobbe med filene samtidig

4) Databehandling og lagring i skyen kan gi økt sikkerhet 

5) Økt fleksibilitet til å gjøre arbeidsplassen mer mobil og å jobbe smartere sammen

6) Kan redusere investeringene som behøves for å sette opp en ny virksomhet, og gir raskere implementering av nye IT-verktøy  

For å lære mer, se Microsofts nybegynner-guide til nettskyen, eller ta dette korte kurset