Rendyrket kundeorientering løftet Maritech opp i skyen

Rendyrket kundeorientering løftet Maritech opp i skyen

Foto: Maritech

Tradisjonelt har Maritech levert løsninger for kjøp, salg, lager, pakking og etikettering i en såkalt on-premise løsning. Men da de skulle flytte tjenesten opp i skyen og forberede seg på videre vekst, hadde de behov for å tenke nytt.

Maritech kjente sjømatindustrien godt, men ville lære mer av hvordan andre bransjer jobber med analyse. De gjennomførte derfor fire workshops i regi av Protomore, en innovasjonslab under iKuben i Molde, som kurser innen blant annet stordata og maskinlæring for virksomheter over hele Norge.

De ble også anbefalt å se produktutviklingen i et strengt kundeperspektiv helt fra starten.

Les mer om hvorfor kundefokus var avgjørende for Maritech her