Fra overfylte containere til gjenvinning ved behov

Fra overfylte containere til gjenvinning ved behov

Foto: Kaique Rocha/Pexels

I jakten på hvordan ny teknologi kan effektivisere virksomheten, blinket Veidekke ut en byggeplass på Frysja til å automatisere avfallshåndteringen ved hjelp av IoT-teknologi. Gjennom en rekke designsprinter innså de at den enkleste løsningen også var den som fungerte best.

Veidekke samarbeidet fra tidligere med IT-selskapet CGI (tidligere Acando) om mulighetene til å ta i bruk teknologi på fremtidens byggeplass. Containerprosjektet seilte opp som en god pilot der begge parter så potensiale.

Sammen med partnere i avfallshåndtering og teknologi gjennomførte Veidekke og CGI en rekke designsprinter for å konseptualisere løsninger som de kunne videreføre som en pilot på en byggeplass.

Les om hvordan Veidekke realiserte prosjektet her