Velkommen til Digitaliseringsguiden

Digitaliseringsguiden skal gjøre det enklere for deg og din bedrift å lykkes. Her finner du et bredt spekter av praktiske metoder, relevante verktøy og inspirerende caser. I tråd med rådene vi selv gir i denne guiden, er tilgang i en tidlig fase viktig – nettopp for å få innspill til videre utvikling.

Vi håper du liker guiden og vil bidra til å gjøre den enda bedre ved å gi oss tilbakemeldinger. Det kan du enkelt gjøre ved å sende en e-post til digitaliseringsguiden@digitalnorway.com eller ved å delta i gruppediskusjonene i DigitalNorway Community.

Seks faser som hjelper deg med å lykkes

Har du oppdaget noe som kan gi din bedrift et konkurransefortrinn? Har du sett nye muligheter, men mangler forankring internt? Eller ønsker du å teste nye ideer, men savner verktøy for å lykkes? Vi håper dette vil være til god hjelp for deg.

Målet med Digitaliseringsguiden er å veilede deg igjennom hele prosessen slik at du når dine mål raskere og på en best mulig måte. Her finner du metoder for å skape og teste nye ideer, presentere dem for ledelsen og tilegne deg verdifull innsikt om markedet du opererer i. Guiden er delt opp i seks ulike faser. Hvor du starter avhenger av hvor i prosessen din bedrift befinner seg. Finn ut hva du trenger ved å utforske de ulike fasene, og kom i gang!

Slik bruker du guiden

For å gjøre det enklere for deg, har vi delt digitaliseringsprosessen opp i ulike hovedfaser. Under finner du en kort forklaring på hva fasene omhandler, slik at du enkelt kan orientere deg frem til det som passer deg og din virksomhet akkurat nå.

Under hver fase finner du nyttig informasjon i form av artikler, podcaster og videoer. Du finner også relevante metoder og verktøy. Mange av metodene har egne metodekort – enkle, praktiske guider som tar deg gjennom metodene steg for steg. Disse kan du skrive ut og ta i bruk. Du finner også korte innføringer i sentrale teknologier. Du blir ikke ekspert av å gå gjennom dem, men lærer nok til at du skjønner hva for eksempel maskinlæring handler om. Står du fast, anbefaler vi du besøker en av diskusjonsgruppene i DigitalNorway Community. Du finner lenker til aktuelle grupper i guiden.

Digitaliseringsguiden kan brukes på flere måter. Du kan stupe ned i materien og få hjelp til å løse utfordringen du har akkurat nå, men vi anbefaler deg også å bruke litt tid på å utforske de ulike fasene og gjøre deg kjent med innholdet slik at du ser det i en større sammenheng. Husk også at du når som helst kan komme tilbake og lese mer.

Lykke til med din digitaliseringsprosess!

Oppdage

Du har oppdaget at noe må gjøres. Kanskje utnytter ikke bedriften din mulighetene nye teknologier gir? Her får du grunnleggende innsikt i hva digitalisering er, ulike måter å jobbe på og mer informasjon om digitale teknologier.

Forankre

Intern forankring er avgjørende for å lykkes. Derfor er det gull verdt å sikre at kolleger, ledere og andre beslutningstakere går i samme retning før du investerer både tid og ressurser i veien videre. Her finner du verktøy og metoder som bistår deg i arbeidet, i tillegg til inspirerende caser og videoer som får deg i gang.

Forstå

Å forstå dine kunders behov, ønsker og forventninger er en av de viktigste drivkreftene for konkurransekraft og vekst. I dette trinnet lærer du hvordan du tilegner deg verdifull innsikt og en dypere problemforståelse, slik at du bedre forstår kundene, brukerne eller markedet du ønsker å teste ideene dine på.

Løse

Dette trinnet fokuserer på hvordan ideer kan videreutvikles til konkrete løsningsforslag du kan teste med kunder og beslutningstakere. Dette kalles prototyping. Alt for ofte går vi rett inn i kostbare utviklingsløp uten god nok forståelse for levedyktighet eller mulig effekt. Derfor handler prototyping om å raskt bringe konseptuelle eller teoretiske ideer til live for å utforske deres egentlige verdi, før det investeres tid og ressurser i utvikling av et ferdig produkt eller en tjeneste.

Realisere

Når du har videreutviklet ideene dine, er det tid for å vurdere og prioritere løsningene i et større forretningsperspektiv. Hva skal til for å ta i bruk løsningen i din virksomhet eller hos dine kunder? Hvordan gjør du det i praksis? Dette er en av de mest krevende delene av en digitaliseringsprosess, og her får du hjelp til å vurdere forretningsmodellen din opp mot løsningene du er i ferd med å realisere.

Effekt

I dette trinnet er du forhåpentligvis i stand til å høste gevinster fra alt arbeidet du har investert i prosjektet ditt. Men hvordan vet du om du faktisk har lykkes? Nye prosesser og løsninger krever også nye måter å måle på, og det får du innspill til her.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.