Workshopfasilitering

Hvordan får man de beste idéene? Hvordan løser man de vanskeligste utfordringene?

Du kommer langt med å samle kunnskapsrike hoder til en workshop – men hva så når man har samlet dem? Nøkkelen ligger i grundige forberedelser og god fasilitering.

  • Kurset består av5leksjoner
  • Gjennomføres på ca20minutter
  • Passer forAllekrever ingen forkunnskaper

Oppbygging av kurset

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan organisere og lede en vellykket workshop. Kurset er passer for deg som ønsker en metodisk og praktisk tilnærming til fasilitering av workshops/arbeidsmøter.

Om du er en rutinert fasilitator kan du bli inspirert av praktiske verktøy som vi har samlet avslutningsvis i kurset.