Kompetanseløft for morgendagen

En viktig oppgave for deg som leder er å legge til rette for at organisasjonen er rigget for fremtiden. Dette handler om å sikre at de ansatte har kompetansen de trenger, for å kunne levere på kursen som er pekt ut.

Kort fortalt handler det om at du du bør ha en formening om hvilken kompetanse som trengs fremover, identifisere eventuelle kompetansegap, og legge en plan for hvordan du kan fylle gapene.

Dette kurset gir deg veiledning til hvordan du på en strukturert måte kan sette i gang et kompetanseløft i egen organisasjon.

Oppbygging av kurset

Kurset er lagt opp som en stegvis veileding for hvordan du kan gå frem når du skal i gang med kompetansekartlegging for din virksomhet.

Vi anbefaler deg å invitere nøkkelpersoner til en workshop, hvor dere i fellesskap jobber dere gjennom de fire stegene nedenfor.

Trenger du veiledning i hvordan du rigger og fasiliterer en god workshop?