Data Science

I dette introduksjonskurset blir du kjent med begrepet data science. Vi vil ta for oss hva data science egentlig er, og hva det ikke er.

Industrial Digitalization Academy

Dette kurset er en del av Industrial Digitalization Academy (IDA) – et samarbeid mellom Aker ASA, DigitalNorway og Cognite. Her kan du lese mer om IDA og få tilgang på flere kurs, læringsreiser og webinarer.

Kurs og kompetanse

Industrial Digital Academy (IDA)

Åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer.

  • Kurset består av5Leksjoner
  • Gjennomføres på ca20Minutter
  • Passer forAlleKrever ingen forkunnskaper