Sikkerhet


Hvordan bygge tillit i dataens tidsalder?

 

Det er ingen tvil om at det digitale skiftet gjør det nødvendig å tenke strategisk om sikkerhet. Data er både gull og risiko for bedrifter, og du må vite hvordan du skal møte de mørke sidene ved det digitale skiftet. Både etiske, juridiske og sikkerhetsmessige perspektiver må håndteres. Det er en økende risiko for kompromittering, utpressing og utnytting av selskaper og ansatte som ikke tar arbeidet med informasjonssikkerhet på alvor.

 

Mennesket er alltid det svakeste leddet i en organisasjon, og vi vil vise eksempler på hvordan du kan jobbe for økt digital tillit, og hvordan de ansatte kan bli den første og beste forsvarsrekken i kampen mot cyberkriminalitet.