Bærekraft


Hvordan kan teknologi bidra til sikrere, smartere og grønnere virksomheter? Digitalisering og bærekraft er en kraftfull kombinasjon. 

 

Temaer knyttet til samfunnsansvar er hyppig på agendaen til styrer og ledergrupper. Stadig flere oppdager at de teknologiske mulighetene i digitalisering kan være nøkkelen til bærekraftige forretningsmodeller. Et eksempel er hvilke muligheter blokkjedeteknologi har skapt for sporbarhet, og dermed smartere og grønnere verdikjeder.

 

Kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. Innovative metoder, løsninger og teknologier utvikles i samspill mellom forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og næringsliv.

 

I denne kategorien løfter vi frem de som ved hjelp av teknologi har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet, og som bidrar til å løse store utfordringer for samfunnet.


Dette leser vi

Grønt Kystfartsprogram har allerede ført til flere pilotprosjekter med nye tekniske løsninger (krever abonnement).
Gudbrandsdalen Dagningen
20.09.18

God idé for bærekraft

I februar startet Rune Hansen og Espen Østvold Rølla selskapet Nullutslipp AS for å gjøre noe med CO-utslippet fra anleggsmaskiner. Gudbrandsdalen Dagningen rapporterer at ideen om å gjøre maskinene elektriske denne uka ble kåret til den beste rundt Mjøsa.
Handelsdepartmentet i Washington og havnemyndighetene i Seattle besøker Bergen, Oslo, Trondheim og Ålesund denne uken for å se på løsninger som kan gjøre amerikanske havner grønnere og mer innovative.
- Jeg er glad for at vi i dag kan presentere et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan norske kommuner jobber med smarte byer og bærekraftige løsninger, sa IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid under åpningen av «IT i praksis - smarte byer og bærekraftige løsninger» i Oslo rådhus.
Utviklingsministeren slutter seg til FNs nye utviklingspanel om digitalisering, og mener Altinn er et system resten av verden misunner Norge, ifølge Shifter.
Regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken med utviklingsminister Nikolai Astrup i spissen,s kriver Unicef.
h
Category icon
21.08.2018

Miljøbevegelsen 2.0

-Vi tillegger teknologiløsninger en enorm forhåpning. Det er rart når det er teknologien som har fått oss hit, sier Dag Hareide under Arendalsuka. Gamle miljøkjemper merker presset fra en ny miljøbevegelse som mener teknologien er planetens eneste håp.
h
Category icon
16.06.2018

Digitale Veivisere: Svarte penger. Grønt skifte. Smarte paller.

De selges på svartebørsen, får skylden for å ødelegge miljøet og reiser kloden rundt under forhold ingen har forstått. Livet som lastepall er belastende. Nå har Langhus-bedriften Norsk Lastbærer Pool lansert en ‘smart’ digital pall som kan transformere bransjen.