fbpx

Hvordan kan teknologi bidra til sikrere, smartere og grønnere virksomheter? Digitalisering og bærekraft er en kraftfull kombinasjon. 

Temaer knyttet til samfunnsansvar er hyppig på agendaen til styrer og ledergrupper. Stadig flere oppdager at de teknologiske mulighetene i digitalisering kan være nøkkelen til bærekraftige forretningsmodeller. Et eksempel er hvilke muligheter blokkjedeteknologi har skapt for sporbarhet, og dermed smartere og grønnere verdikjeder.

Kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. Innovative metoder, løsninger og teknologier utvikles i samspill mellom forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og næringsliv.

I denne kategorien løfter vi frem de som ved hjelp av teknologi har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet, og som bidrar til å løse store utfordringer for samfunnet.

Dette leser vi

Lederne -

-Bærekraft er smart butikk

– Det er et kjempeengasjement i næringslivet, men politikerne og byråkratiet henger ikke helt med og blir dermed en brems for utviklingen, sier Bjørn Arild Thon.

SINTEF -

Grønt lys videre for Ocean Space Centre

Regjeringen vil jobbe videre med å realisere Ocean Space Centre i Trondheim. Målet er å sikre samfunnet verdiskaping gjennom å gi norske havnæringer ny kunnskap.

VG -

Slik skal verdens fattigste land digitaliseres

VG har intervjuet utviklingsminister Nikolai Astrup om hvordan Norge skal effektivisere bistanden sin ved å vri den mot digitaliseringsprosjekter. Astrup sitter på FNs høypanel for digitalisering, som ledes av Jack Mae og Melinda Gates.

Nordland Fylkeskommune -

Vil gjøre Bodø til ny testlab for bærekraftig mobilitet

Med en avtale verd 50 millioner kroner vil fylkesrådslederen i Nordland gjøre Bodø til en nasjonal testlab for nye, miljøvennlige samferdselsløsninger. Telenor og Avinor er teknologi-tunge prosjektpartnere, skriver Nordland Fylkeskommune.

Gudbrandsdalen Dagningen -

God idé for bærekraft

I februar startet Rune Hansen og Espen Østvold Rølla selskapet Nullutslipp AS for å gjøre noe med CO-utslippet fra anleggsmaskiner. Gudbrandsdalen Dagningen rapporterer at ideen om å gjøre maskinene elektriske denne uka ble kåret til den beste rundt Mjøsa.

IKT Norge -

IT i praksis – smarte byer og bærekraftige løsninger

- Jeg er glad for at vi i dag kan presentere et oppdatert kunnskapsgrunnlag om hvordan norske kommuner jobber med smarte byer og bærekraftige løsninger, sa IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid under åpningen av «IT i praksis - smarte byer og bærekraftige løsninger» i Oslo rådhus.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.