Bærekraft


Hvordan kan teknologi bidra til sikrere, smartere og grønnere virksomheter? Digitalisering og bærekraft er en kraftfull kombinasjon. 

 

Temaer knyttet til samfunnsansvar er hyppig på agendaen til styrer og ledergrupper. Stadig flere oppdager at de teknologiske mulighetene i digitalisering kan være nøkkelen til bærekraftige forretningsmodeller. Et eksempel er hvilke muligheter blokkjedeteknologi har skapt for sporbarhet, og dermed smartere og grønnere verdikjeder.

 

Kunnskapsutvikling, forskning og innovasjon er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. Innovative metoder, løsninger og teknologier utvikles i samspill mellom forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og næringsliv.

 

I denne kategorien løfter vi frem de som ved hjelp av teknologi har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet, og som bidrar til å løse store utfordringer for samfunnet.


h
Category icon
16.06.2018

Digitale Veivisere: Svarte penger. Grønt skifte. Smarte paller.

De selges på svartebørsen, får skylden for å ødelegge miljøet og reiser kloden rundt under forhold ingen har forstått. Livet som lastepall er belastende. Nå har Langhus-bedriften Norsk Lastbærer Pool lansert en ‘smart’ digital pall som kan transformere bransjen.