Blockchain åpner nye dører for DNV GL

DNV GLs 90.000 sertifikater får hjulene i næringslivet til å snurre raskere. Nå ser selskapet helt nye muligheter i blockchain.

Vi har snakket med Ingunn Midttun Godal, Global Manager Food & Beverage i DNV-GL, om hvordan selskapet vurderer og jobber med mulighetene som ligger i blockchain.

Hva slags muligheter ser dere i blockchain? 

Vi leverer sertifisering, evaluering- og verifiseringstjenester til selskaper verden over og i de fleste industrier. Disse tjenestene kan forenklet summeres opp i ett ord – tillit.

I mange år har vår bransje lett etter en teknologi som kunne komplementere, fornye eller endre våre tjenester. Det har naturlig nok vært en evolusjon og moderate fremskritt, men ikke noen virkelig revolusjon før blockchain. Vi mener vi nå står ovenfor en større endring som vil endre hvordan aktører i arbeidslivet sikrer tillit. Blokkjedeteknologien har potensialetil å sikre alle tilgang til å se informasjon som lagres, i tillegg til at informasjonen som allerede er lagret i en blokkjede, er uforanderlig.

Så hva innebærer det i praksis?

Når vi tar i bruk ny teknologi, ser vi det som en fordel å implementere den selv først, før det tas ut mot kunder. Derfor, som det første steget, flyttet vi alle våre sertifikater over på en privat blokkjedeløsning, noe som gir alle et enkelt og digitalt innblikk i om et sertifikat er gyldig, ved å scanne en QR-kode.

De naturlige neste stegene har vært å se på kundeaspektet, og verdikjeder, og hvordan økt transparens kan komme både selskapene selv og sluttbrukerne til gode.

I sum gjør vi dette både for å lære mer om teknologien og dens muligheter, og fordi vi ønsker å utforske potensialet med å bistå selskaper i å gjøre bedre nytte av data som allerede finnes i verdikjeden.

Hvilke erfaringer har dere gjort? 

Etter at vi inngikk partnerskap med VeChain, som har en av de ledende blokkjedeteknologiene for sporing av produkter og informasjon, har vi igangsatt flere kundeprosjeker. De fleste er i en fase hvor vi ikke kan nevne kundens navn eller oppgi konkrete resultater. Men, vi opplever de foreløpige resultatene som svært lovende.

Nylig offentliggjorde vi konseptet My Story hvor produktene kommunisere direkte til sluttbruker og informere om nøkkelspørsmål som opprinnelse, ingredienser, produksjonsmetode, lagringsmåte, transporttid, tid i butikkhylla, produktanmeldelser, kulturelle aspekter med mer. Løsningen baserer seg på industriekspertise fra DNV GL, hvor våre eksperter verifiserer at informasjon som samles inn er relevant og korrekt.

Hva betyr det for kundenes forretning?

I ett av våre konkrete prosjekter jobber vi med temperatursensitive «ready-to-eat» produkter. Utfordringen med ferskvareprodukter er at de er sårbare for forringelse ved temperatursvingninger. Derfor registreres temperatur og lokasjon på alle kritiske punkter. Denne informasjonen kan brukes av selskapet for å identifisere forbedringspunkter, som eksempelvis om det er områder i en trailer som har for høy temperatur, om varene blir stående for lenge før de flyttes fra trailer til kjølelager eller annet. Gjennom dette kan man redusere svinn og sikre høyere kvalitet ut til forbruker. Informasjonen kan videre tilbys sluttbrukerne gjennom en QR-kode, som gir innsikt i om produktet har vært transportert med riktig temperatur hele veien til butikken, hvor lenge den har vært på hyllen og indirekte hvor lang holdbarhet produktet har.

Kilder

1

DNV GL

Certificates in the blockchain

All our management systems, products and supply chain certificates are stored and updated in a secure private blockchain, allowing anyone to obtain instant confirmation that a certificate is valid and up to date.

2

DNV GL

The blockchain based solution to tell the product’s full story

Italian wine makers are the first to implement My Story™, a solution that will give consumers an easy glance into the contents of each wine bottle. Companies can now increase the transparency in their supply chain and demonstrate what lies behind the unique characteristics of their products.

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.